Temps, espai, gravetat, matèria Ciencia

Mónica Bello
Comisària artística, directora de l’Arts at CERN, Ginebra.
7 set. 2020
http://Pedro%20Torres%20Hangar