Art i creació

Chiquita Room és un centre d’art i creació contemporània que desenvolupa la seva activitat com a galeria, residència per artistes, productora i comissària de projectes, editorial de llibre d’artista. Situat al barri de Sant Antoni de Barcelona, està enfocat al treball interdisciplinar i col·lectiu, amb la voluntat de recolzar el talent local i internacional amb un profund compromís d’escolta per a fomentar el potencial creatiu de persones i grups.

"L'art és garantia de seny."
Louise Bourgeois

Galería

Chiquita Room és hereva del pojecte editorial de llibre d’artista de Chiquita Edicions i va obrir l’any 2018 com aposta de la seva directora, Laura González Palacios.

Chiquita Room exposa artistes i comissària projectes que volen reflexar temes rellevants per a la societat contemporània amb un enfocament crític i innovador, alhots que explora la poètica de l’expresió artística a través de la interacción entre l’art i altres disciplines. El públic que visita Chiquita Room està convidat a reflexionar, analitzar o discutir sobre els temes proposats, ampliant-los amb punts de vista i interpretacions personals. Cada projecte artístic en exposició s’amplia amb un llibre editat. 

Editorial

Chiquita Edicions neix el 2013 com a microeditorial independent especialitzada en llibre d’artista. A partir de publicacions inacabades, Chiquita Edicions convida artistes a participar en elles per a generar un diàleg i interacció. Totes les exposicions celebrades al centre d’art tenen una publicació associada.

Residencia

Chiquita Room és una llar per artistes internacionals, que ofereix un espai per allotjar-se, producció artística i exposició. A través d’un programa propi de residència, convida artistes a viure a Barcelona, integrar-se i inspirar-se en la ciutat i desenvolupar tot el procés creatiu.

http://Residencia%20Chiquita%20Room

Artistes convidats

Santiago de Chile

Alfredo Da Venezia
Julio 2019

Santander, España

Marta Valledor
Agosto - Septiembre 2019

Equipo

Breve introducción del equipo de Chiquita Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus faucibus tincidunt velit, condimentum nulla id ornare cras. Vivamus ullamcorper et aliquet senectus leo pellentesque tincidunt. Lectus arcu egestas diam ut sodales magnis purus, pharetra, ut. Sit adipiscing ac et nisl tristique massa habitant.