Estimades persones Perspectiva

Chiquita Room
23 març 2023

Fa un temps, en una de les cartes d’amor dedicades a Barbette, vam compartir les inquietuds de Chiquita Room per incorporar el llenguatge inclusiu respectant la llengua i, sobretot, les persones. Aquestes inquietuds passen per recuperar, en certa manera, el joc del penjat perquè cadascú pugui triar la lletra o pronom que millor li representi. Tanmateix, això implica “penjar-nos” a nosaltres mateix_s cada vegada que volem definir-nos, ja sigui “enfront de la intimitat del mirall o la publicitat de les xarxes socials”.

Des de Chiquita Room, optem per l’ús del llenguatge inclusiu perquè, així com busquem una major claredat i senzillesa dels discursos i l’experiència artística sense rebaixar el rigor o detall dels projectes, no podem obviar el lloc fonamental del llenguatge per a la inclusió de totes les identitats, siguin les que siguin. Amb aquesta elecció, abracem des d’aquesta habitació una dissidència que rebutja l’ús del llenguatge com un reflex de la dominació patriarcal, per sobre de totes les altres identitats.

Com escrivia bell hooks al seu llibre The Will to Change. Men, Masculinity, and Love (2004), el sistema patriarcal és el que millor aprenem en créixer perquè els rols patriarcals de gènere s’assignen des de molt aviat i, a poc a poc, se’ns orienta a la millor manera de complir-los. Assumir la dominació masculina del llenguatge implica assumir la dominació del sistema i és per això que des de Chiquita Room optem per l’ús dels noms epicens quan això sigui possible, substantius que inclouen a tots els gèneres sense entrar en la lògica binària.

És moment de pensar, estimades persones, sobre el predomini del gènere masculí i el binarisme a la nostra societat i el seu reflex en l’ús que fem del llenguatge, amb l’objectiu d’acabar amb jerarquies i construir una comunitat inclusiva, accessible, acollidora per a totes aquelles persones que se senten i ens sentim més enllà de les normes i els rols d’allò femení o masculí.