Luis Torroja

http://Luis%20Torroja
Barcelona, 1981

Després de formar-se en Gràfica Publicitària i Imatge, va encaminar la seva professió cap a les arts gràfiques, la fotografia i el vídeo. Entre 2008 i 2012 es va llicenciar en Belles arts en la Universitat de Barcelona, i va anar durant aquests anys que va començar a desenvolupar una labor artística de caràcter interdisciplinari i en gran manera dirigint-la cap a un terreny intimista. La major part dels treballs artístics que ha dut a terme des de llavors són fruit d’un procés personal o d’una inquietud de diferent índole. La seva creació neix de l’interès en l’experimentació, la recerca o la transformació dels objectes, els elements o les matèries i del propi procés creatiu. Un procés que li aproxima a l’abstracció o la reflexió, un joc que possibilita la trobada o la sorpresa, un espai íntim on habitualment el fer o el crear va més unit a l’ésser, en conèixer o al experienciar que a la necessitat de dir. Finalment, d’això resulten els vestigis que són obres en les quals, potser en el seu cas, es poden trobar múltiples lectures o unes certes ressonàncies d’un estat vital. L’observació i apropiació de la naturalesa, la classificació, l’ordenació i la repetició, el minuciós i el poètic, són aspectes o conceptes que han anat definint gran part del seu treball.