Teresa Estapé i Daniel Gasol a la Col·lecció MACBA Arte

Chiquita Room
1 jul. 2023

La mostra “Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció Poètica” es transforma amb la incorporació de 21 obres. Sis mesos després de l’obertura de l’exposició, que han visitat ja 85.000 persones, i donat el seu caràcter múltiple i mutable, es realitza el primer canvi d’algunes de les obres que formen part de la presentació, donant pas a d’altres que obren nous diàlegs.

Entre els i les artistes que s’han incorporat es troben Teresa Estapé i Daniel Gasol amb projectes que vam mostrar en Chiquita Room fa algun temps..

Valor refugio (II) de Teresa Estapé és una de les obres incloses a l’exposició i que vam mostrar a Oro, papel, diamante. Amb aquesta instal·lació, Teresa Estapé recorre al paper, element que utilitza sovint en la seva pràctica artística, en concret el format DIN A4 que considera per a-digma de la normativitat. Responent l’acrònim DIN a la consigna Das ist Norm (“això és norma”, en alemany), Teresa Estapé recorre la instal·lació de 96 fulls de paper amb la frase “Show me the money”, impresa amb punxó sense tinta al llarg de tots els folis de paper. Així recupera el crit capitalista dels anys 90, que encara que de manera més vetllada arrosseguem fins al dia d’avui, i entre els fulls de paper camufla en forma i color una làmina d’or de 18 quirats pintada de blanc. D’aquesta manera, el valor més important de la peça, el que podria monetitzar-se amb més facilitat, està ocult en la instal·lació.

 

De l’artista Daniel Gasol es troben tres instal·lacions que van formar part de l’exposició Orden público: Vagos, Maleantes y Peligrosidad Social, un projecte en el qual l’artista realitza contraban d’expedients de la llei de “vagos y maleantes” (1933-1970) i “peligrosidad social” (1970-1995) per a pensar com la legislació converteix a les classes desfavorides en delinqüents que han de redimir-se a través del treball per a l’Estat. Entre aquestes instal·lacions es troben Identidades punibles, Literatura para un sistema de producción nacional y No se os puede dejar solos.