Liliana Díaz

México, 1992

Liliana Díaz (Mèxic, 1992) resideix a Barcelona, on desenvolupa la seva pràctica artística aplicant mètodes que materialitzen un acostament entre l’escultura, la instal·lació, la performance i altres mitjans. La seva obra s’ocupa de desmantellar la relació entre contenidor i contingut, el cicle, el temps, la vida i allò inert. Explora diàlegs possibles entre la naturalesa i la introspecció, creant una comunió entre matèria orgànica, el paisatge i la seva producció. Actualment explora els límits de la ceràmica i el seu potencial d’interacció amb altres materials. És Llicenciada en Disseny per la Universitat Iberoamericana de Ciutat de Mèxic i ha exposat individual i col·lectivament a Ciutat de Mèxic, Oaxaca, Barcelona, Tarragona, Girona, Canàries i Nova York.