Larre

http://Larre
Barcelona, 2018

Larre és una agrupació i força propositiva que en 2018 es posa en marxa amb l’objectiu de desenvolupar i posar en ús, conjuntament amb unes altres/us agents, eines de pensament i pràctiques de caràcter feminista amb les quals generar un terreny comú i plural des del qual poder assenyalar, qüestionar i reconstruir teories i pràctiques del sector cultural actual. L’equip de Larre està compost per Lara García Díaz, Priscil·la Clementti i Ángela Palacios.

Participen en l’exposició “Arcana: los secretos del tarot”.