Julia Aurora Guzmán

"Orbitant al voltant de l'aigua, suports i forces centrífugues"
Santo Domingo, 1993

Julia Aurora Guzmán (República Dominicana, 1993) treballa entre Barcelona i Amsterdam. La seva pràctica interdisciplinària gira al voltant de l’aigua, els suports i les forces centrípetes. Materialitzades a través d’escultures, obres tèxtils, fotografia, so i performance, les seves obres posen en relleu l’acurada labor de les estructures omnipresents i es converteixen en metàfores sensorials dels sistemes de suport emocional, social i físic. Representant els cicles transitoris, l’obra de Guzmán honra naixements i morts, i tendeix al present. Actualment, cursa el Màster en Edificis Ecològics Avançats i Biociutats de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (2022 – 2023). Es va llicenciar en Escultura pel San Francisco Art Institute (Estats Units) i va obtenir el Grau en Belles Arts per l’Escola de Disseny Altos de Chavón (República Dominicana). Ha dut a terme múltiples residències, incloent-hi JOYA ~ Art + Ecology AiR (Almeria), European Ceramic Workcentre (Països Baixos) i Despina (Brasil). Ha estat becada com Young Talent Award de Mondriaan Funds, Prins Bernhard Cultuur Fonds i Stichting Stokroos als Països Baixos i el seu treball ha estat exposat internacionalment a República Dominicana, Països Baixos, Espanya, França, el Regne Unit, Brasil o els Estats Units. Actualment és artista resident a L’Escocesa (Barcelona).

 

Fotografia de Simon Beckmann