Residència per a artistes

Chiquita Room ofereix a artistes de fora de Barcelona la possibilitat d’optar a un espai per a allotjament, producció artística i exposició. A través del programa de residència artística, s’obre una convocatòria anual amb la intenció que creadors amb interès per la ciutat s’integrin a la seva vida i activitat, s’hi inspirin i reverteixin en la seva gent el seu potencial creatiu a través d’una mostra que reti compte del projecte realitzat durant la seva estada. Pròxima convocatòria: gener 2019.

“My Bed és un autoretrat, però no un que a la gent li agrada veure.”

Tracey Emin