Estudi per llogar

L’espai de Chiquita Room està preparat per al seu funcionament com a plató o estudi fotogràfic, com també per a reunions, presentacions i actes d’índole diversa, de caràcter més o menys privat. Contacta per conèixer disponibilitat i tarifes.

“Un ojo ve, el otro siente.

Paul Klee