Editorial de llibre d’artista

Chiquita Ediciones neix a Barcelona el 2013 amb la voluntat d’especialitzar-se en la publicació de llibres d’artista. A partir de publicacions pensades des d’un inici per ser reinterpretades, al temps que comuniquin per si mateixes, l’editorial inicia un procés de comissariat amb la intenció de convertir part del tiratge inicial en una sèrie de peces úniques, fent que algunes obres saltin del paper a altres suports. D’aquesta forma, la poesia, el dibuix o la música converteixen el catàleg en un tot més gran a la suma de les parts, i fan que l’editorial esdevingui quelcom de més notable que el conjunt dels seus llibres o autors.

“El paper és més pacient que la gent.”

Anna Frank